Registrujte se do Portálu ukazatelů kvality

Kancelář ZP a české zdravotní pojišťovny nabízí zástupcům nemocnic, všeobecných lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost registraci do Portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb puk.kancelarzp.cz! Seznamte se zde se svými výstupy a příslušnými referenčními hodnotami.

Děkujeme za váš zájem! Přivítáme samozřejmě jakoukoliv zpětnou vazbu nebo návrh zlepšení. Těšíme se na další spolupráci při mapování a zlepšování kvality zdravotních služeb o naše pojištěnce!