Přivítali jsme delegaci z Černé Hory

Kancelář zdravotního pojištění ve dnech 14. – 16.5.2024 hostila delegaci z Černé Hory, která je kandidátskou zemí pro vstup do Evropské Unie.

Černohorská delegace byla složena z odborníků černohorské zdravotní pojišťovny, kteří v rámci tohoto studijního pobytu spoluorganizovaného Evropskou komisí přijeli do České republiky načerpat cenné informace a zkušenosti z naší přípravy na vstup do EU v roce 2004.

Zajímala je také aktuální situace českého zdravotnictví, reformní návrhy KZP, stejně jako informace z oblasti mezinárodní, resp. oblasti zdravotního pojištění a čerpání zdravotních služeb osob migrujících v rámci EU, tedy cizinců v ČR a českých občanů cestujících do zahraničí (ať už z důvodu turistického pobytu nebo za prací). Řada dotazů směřovala i na zabezpečení osobních údajů v rámci elektronické komunikace na různých úrovních, otázky z oblasti eHealth, a další.

Během svého čtyřdenního pobytu v Praze kolegové z Černé Hory zavítali i na Ministerstvo zdravotnictví ČR, kde se dozvěděli řadu dalších zajímavých informací o českém zdravotním systému a jeho výzvách.

Závěrem návštěvy se obě strany ujistily o svém zájmu nadále vzájemně spolupracovat a tuto spolupráci prohlubovat. Zcela konkrétním výstupem pro pojištěnce českých pojišťoven je předběžná dohoda na postupu, který může v budoucnu vést k zajištění platnosti českých průkazů pojištěnce na turisticky atraktivním území Černé Hory.