Manuál provádění evropského práva

Dokumenty koordinace EU

  • Nóta 012/2012 z 20.1.2012 – Interpretace bodu I.3 Rozhodnutí S6 (datum konce nároku)
  • Pokyny k rozhodnutí S6 a předkládání přehledu měsíců (česky)
  • Pokyny k rozhodnutí S6 a předkládání přehledu měsíců (anglicky)
  • Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v EU – česky
  • Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v EU -anglicky

Provádění mezistátních smluv o sociálním zabezpečení