PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY

ukazatele kvality KZP viz str.15