Resekce karcinomu jícnu spěje k centralizaci

Chirurgie jícnu představuje jednu z úzce specializovaných oblastí chirurgické operativy. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci, závisí na erudici operatéra, související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu. Komplikace přímo související s operačním výkonem se vyskytují častěji než mortalita.

Na základě analýzy 90denní standardizované mortality po resekci karcinomu jícnu z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 2018-2020 (478 případů) bylo zjištěno, že mezi velkoobjemovými nemocnicemi a maloobjemovými nemocnicemi existují v této oblasti chirurgie významné rozdíly ve standardizované mortalitě, a to více než trojnásobné. Při detailním pohledu na konkrétní pracoviště jsou tyto rozdíly ještě výraznější.

Tyto výstupy dávají jednoznačný podnět k vytvoření vysoce specializovaných center, v nichž bude tato péče řešena nikoli jako tzv. „trofejní operace“, ale jako operace s dostatečnou zkušeností celého týmu.

Podrobnější data najdete na Portálu ukazatelů kvality