Rok 2021 pouze potvrdil špatný trend v preskripci antibiotik

Aktualizovali jsme na Portálu ukazatelů kvality výstupy všech ukazatelů kvality preskripce antibiotik v síti praktických lékařů (ať už pediatrů či lékařů pro dospělé) o data z roku 2021. Z těchto výstupů se bohužel pouze potvrdil trend špatného vývoje preskripce v Česku, kdy jsou pacientům předepisována antibiotika buď v nadměrném objemu nebo ve špatné struktuře s preferencí nežádoucích širokospektrálních antibiotik.

Děkujeme všem praktikům, kteří se již do Portálu bezplatně přihlásili a mohou si průběžně kontrolovat kvalitu své preskripce tak, abychom alespoň částečně dokázali zpomalit hrozbu mikrobiální rezistence na antibiotika.