Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

Od 1.3.2023 vstupuje v účinnost smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou, která zasahuje i do oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče.

Smlouva u specifikovaných kategorií osob určuje, ve kterém z obou států mají být pojištěny. Základním pravidlem pro určení státu pojištění je místo výkonu výdělečné činnosti. Jednou ze změn oproti stávajícímu stavu je, že v ČR samostatně výdělečně činný občan Bosny a Hercegoviny musí být nově pojištěn v českém veřejném systému zdravotního pojištění. V oblasti poskytování péče smlouva zaručuje pojištěncům jednoho státu nárok na neodkladnou péči ve státě druhém během krátkodobého pobytu. Pro tento účel si musí český pojištěnec před cestou do Bosny a Hercegoviny u své zdravotní pojišťovny vyzvednout formulář CZ/BIH 111.

Kancelář zdravotního pojištění jedná o smlouvě, která by umožnila prokázat nárok na neodkladnou péči během krátkodobého pobytu v Bosně a Hercegovině Evropským průkazem zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že tímto průkazem disponují téměř všichni pojištěnci v ČR, nebude v případě uzavření dohody třeba žádat o vystavení zmiňovaného formuláře CZ/BIH 111. V případě důchodců, kteří bydlí na území druhého státu, smlouva zajišťuje nárok na plnou péči. K prokázání tohoto nároku musí český pojištěnec požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o formulář CZ/BIH 121. Plánovanou péči je možné na území druhého státu čerpat se souhlasem zdravotní pojišťovny, vystaveným na formuláři CZ/BIH 112.

Upozorňujeme, že podmínky čerpání péče se mohou v jednotlivých oblastech Bosny a Hercegoviny lišit.

Úplné znění Smlouvy a jejího správního ujednání naleznete zde. Jakékoliv dotazy týkající se smlouvy rádi zodpovíme.