Správa a provoz společného informačního systému zdravotního pojištění AP KZP

AP KZP je komplexním systémem elektronického zdravotnictví. Je synchronně i asynchronně propojen s osmi dalšími externími informačními systémy ( ZP a KZP ). Dále je prostřednictvím národního přístupového místa, provozovaného KZP, propojen se systémy několika tisíc různých institucí partnerských států. Je českým řešením komunikace v  systému EESSI pro oblast věcných dávek zdravotního pojištění.

Měsíčně je českými institucemi přeshraničně odesíláno elektronicky přes 20000 standardizovaných nárokových dokumentů.

Národní řešení přístupového místa KZP využívala na smluvní bázi po celý rok 2021 i Kooperativa a.s., zodpovědná za správu agendy pracovních úrazů a nemocí z povolání.

V průběhu roku 2021 v systému AP KZP aktivně pracovalo 959 uživatelů. Systém v roce 2021 zpracoval 659 996 případů (z toho 238 505 případů obecných změn práv a povinností pojištěnců, registrací, deregistrací, potvrzení dob pojištění, potvrzení nároků, apod. – viz tab. 5).

V polovině roku byl spuštěn nejdříve pilotní a následně i ostrý provoz portálu e-KZP. Portál umožňuje funkční elektronické propojení žádosti poskytovatele zdravotní služby se zahraniční institucí, vyžádání platných nárokových dokladů, výpomocnou registraci u české ZP a vystavení příslušného čísla pro elektronické vykázání nákladů. Portál významně snižuje pracnost řešení pro zástupce poskytovatelů i zdravotních pojišťoven.

 

Tab. 5.: Měsíční vývoj objemu nejvýznamnějších typů změn práv a povinností pojištěnců v nárokové části AP KZP (tj. bez zahrnutí agendy úhrad nákladů za přeshraniční péči) v roce 2021

 

 

Typ Flow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkový součet
F-N001 2 399 2 104 2 967 3 238 3 821 3 384 3 834 4 076 4 318 3 221 2 907 2 712 38 981
F-N001a 2 17 6 29 12 10 40 30 508 867 898 936 3 355
S_BUC_05a 3 33 17 36 15 27 53 35 80 229 291 330 1 149
F-PD002-A 2 098 1 683 2 011 1 667 2 136 2 612 2 658 2 733 2 363 2 005 2 488 1 938 26 392
S_BUC_01 2 078 2 138 2 489 2 316 2 649 2 448 2 025 2 096 2 437 2 625 2 398 2 056 27 755
S_BUC_01a 2 123 2 498 2 394 2 148 2 428 2 567 2 310 2 283 2 558 2 562 2 573 1 886 28 330
S_BUC_02 646 593 627 471 512 519 483 543 488 525 475 402 6 284
S_BUC_03 2 448 2 019 1 996 1 714 1 851 1 799 1 925 1 870 2 206 2 299 2 221 1 681 24 029
S_BUC_04 1 200 856 1 018 885 851 866 790 910 1 103 1 010 1 003 1 216 11 708
S_BUC_05 1 638 1 590 1 604 1 484 1 692 1 619 1 335 1 608 1 981 1 932 1 693 1 445 19 621
S_BUC_06 118 112 141 112 161 119 158 152 129 180 168 123 1 673
S_BUC_24 2 783 2 683 2 669 2 906 3 271 3 049 2 585 3 033 3 009 3 070 3 290 2 786 35 134
H_BUC_01 704 787 949 848 1 066 859 662 845 810 1 003 1 073 870 10 476
F-PD002-B 12 14 9 3 9 10 17 17 4 9 10 2 116
F-S019 102 309 60 85 328 144 47 434 118 65 280 152 2124
F-S021 10 4 0 18 11 4 0 0 0 0 0 9 56
F-S023 5 95 102 23 186 11 2 124 155 2 38 177 920
F-PD001 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 6
F-PD003 2 0 0 1 1 3 0 0 0 3 3 4 17
F-PD004 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 7
F-PD005 12 4 6 7 5 4 1 0 1 0 7 8 55
S_BUC_07 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 8
S_BUC_08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
S_BUC_09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_BUC_11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_BUC_02a 6 2 3 3 4 3 4 4 10 12 4 0 55
H_BUC_02b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_BUC_02c 2 1 1 5 2 2 1 2 2 0 1 10 29
H_BUC_03a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
H_BUC_3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_BUC_08 6 3 2 9 3 3 4 2 2 4 7 5 50
H_BUC_09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
R_BUC_04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_BUC_05 1 0 1 2 1 4 1 6 1 0 4 7 28
R_BUC_06 0 0 0 1 1 9 33 9 1 3 24 10 91
R_BUC_07 2 2 7 0 4 4 4 4 9 11 3 1 51
Celkem 18 400 17 549 19 081 18 014 21 023 20 079 18 974 20 821 22 297 21 637 21 862 18 768 238 505