Vypořádání a úhrada nákladů na přeshraniční zdravotní služby v roce 2021

Kancelář ZP spravovala v roce 2021 závazky i pohledávky českého systému veřejného zdravotního pojištění a prováděla úhrady nákladů na zdravotní péči českým veřejným zdravotním pojišťovnám a styčným orgánům dalších 37 evropských států.

 

V roce 2021 bylo Kanceláří ZP zpracováno 158 574 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých českým pojištěncům v jiných státech.

 

Nové závazky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2021 činily celkem 976 552 951,61 Kč (viz. tabulka č. 1).

 

Ve stejném období Kancelář ZP do partnerských států uhradila částku v celkové výši           1 736 276 644,35 (viz. tabulka č. 2).

 

V roce 2021 bylo dále Kanceláří ZP zpracováno 262 917 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých cizím pojištěncům na území ČR.

 

Nové pohledávky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2021 činily celkem                   1 472 032 215,35 (viz. tabulka č. 3). Proti roku 2020 výše nákladů klesla přibližně o 20%. Tento pokles je způsoben změnou v účtování hospitalizací, kdy roční zúčtování proběhne až v roce 2022 (DRG).

 

Naproti tomu Kancelář ZP ve stejném období obdržela a zpracovala platby zahraničních partnerských styčných orgánů v celkové výši 1 608 864 124,33 (viz. tabulka č. 4).

 

V roce 2021 získala Kancelář ZP ze zahraničí částku odpovídající 90 % výše pohledávek českého systému veřejného zdravotního pojištění za skutečně poskytnutou zdravotní péči, uplatněných v předchozím roce 2020 (1 778 234 664,82 Kč).

 

V roce 2021 Kancelář ZP zaplatila do zahraničí částku, která odpovídá 167 % výše závazků Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2020. Nutno však zmínit, že tento mimořádný nárůst je způsoben tím, že Kancelář ZP využila v roce 2020 možnosti prodloužení lhůt pro úhrady zahraničních pohledávek, kterou schválila Administrativní komise v důsledku pandemie COVID19. Velká část zahraničních pohledávek z roku 2019 (přibližně 600 mil. Kč) tak byla vyrovnána až v roce 2021.

 

Celkem nové mezistátní závazky, pohledávky a platby, zpracované v průběhu roku 2021

Kancelář ZP v roce 2021 přijala a zpracovala 421 491 nových případů v celkové hodnotě 2 448 585 166,96 Kč.

 

Kancelář ZP v roce 2021 zpracovala platby na mezistátní úrovni v celkové hodnotě 3 345 140 768,68 Kč.

 

Celkové nevypořádané mezinárodní závazky a pohledávky       

Celkové nevypořádané závazky Kanceláře ZP vůči zahraničním styčným orgánům, které nebyly uspokojeny za celou dobu činnosti Kanceláře ZP k 31. 12. 2021 v kurzu platném k tomuto dni činily 816 284 299,62 Kč.

Celkové nevypořádané závazky zahraničních styčných orgánů vůči Kanceláři ZP za celou dobu činnosti k 31. 12. 2021 činily 1 467 718 104,23 Kč.

K 31. 12. 2021 tak převažovaly celkové pohledávky systému zdravotního pojištění České republiky nad jeho závazky o 651 433 804,61 Kč.

 

Tab. 1: Celkový přehled počtu případů a výše pohledávek uplatněných zahraničními institucemi na Kanceláři ZP v roce 2021 v členění podle jednotlivých zemí

 

stát CELKEM za stát
  počet částka v CZK
Albánie 0 0,00
Belgie 924 4 560 811,48
Bulharsko 202 1 641 494,34
Černá Hora 0 0,00
Dánsko 70 1 260 665,26
Estonsko 17 148 491,97
Finsko 351 2 557 384,35
Francie 501 22 451 535,89
Chorvatsko 2 173 22 928 004,17
Irsko 82 1 031 618,95
Island 32 228 041,79
Itálie 2 015 37 891 048,33
Kypr 14 312 706,73
Lichtenštejnsko 4 25 199,47
Litva 106 487 967,02
Lotyšsko 8 42 559,20
Lucembursko 102 1 017 276,97
Maďarsko 260 1 415 325,93
Makedonie 7 2 068,56
Malta 45 186 464,03
Německo 11 210 275 812 848,45
Nizozemí 704 11 545 377,98
Norsko 13 1 001 540,47
Polsko 68 297 92 427 787,44
Portugalsko 349 1 098 425,01
Rakousko 3 871 71 419 727,50
Rumunsko 155 1 041 477,12
Řecko 85 2 262 231,02
Slovensko 63 685 365 025 075,14
Slovinsko 437 2 451 121,80
Srbsko 18 121 996,57
Španělsko 1 439 20 131 563,24
Švédsko 311 4 050 291,77
Švýcarsko 736 18 110 236,01
Turecko 0 0,00
Tunisko 5 21 090,05
Velká Británie 346 11 843 497,60
CELKEM 158 574 976 552 951,61

 

Komentář k tabulce 1: Tabulka zahrnuje výkazy za zdravotní péči poskytnutou českým pojištěncům, které Kancelář ZP obdržela od zahraničních styčných orgánů v průběhu roku 2021

 

 

Tab. 2: Celkový přehled plateb provedených Kanceláří ZP do zahraničí v roce 2021 v členění podle jednotlivých zemí

 

stát Celkem za stát
CZK
ALBÁNIE 0,00
BELGIE 12 310 127,09
BULHARSKO 2 386 376,91
ČERNÁ HORA 0,00
DÁNSKO 1 762 524,88
ESTONSKO 0,00
FINSKO 2 870 994,03
FRANCIE 53 173 604,83
CHORVATSKO 11 959 751,26
IRSKO 4 381 530,54
ISLAND 0,00
ITÁLIE 84 458 313,47
KYPR 742 042,04
LICHTENŠTEJNSKO 131 510,44
LITVA 543 125,87
LOTYŠSKO 202 991,74
LUCEMBURSKO 3 007 768,25
MAĎARSKO 2 485 430,61
MAKEDONIE 111 363,07
MALTA 464 829,04
NĚMECKO 515 301 645,65
NIZOZEMÍ 25 808 415,66
NORSKO 1 349 983,34
POLSKO 63 898 331,41
PORTUGALSKO 1 987 557,31
RAKOUSKO 179 144 221,35
RUMUNSKO 426 789,62
ŘECKO 5 838 120,62
SLOVENSKO 668 848 340,30
SLOVINSKO 5 641 978,61
SRBSKO 249 276,40
ŠPANĚLSKO 36 480 116,46
ŠVÉDSKO 10 730 130,39
ŠVÝCARSKO 26 361 431,11
TURECKO 123 906,44
TUNISKO 0,00
VELKÁ BRITÁNIE 13 094 115,61
CELKEM 1 736 276 644,35

 

Komentář k tabulce 2:

Tabulka zahrnuje platby, zaslané Kanceláří ZP zahraničním styčným orgánům v roce 2021. Tyto platby z velké části (80%) odpovídají výkazům uplatněným v průběhu předešlých let (2019 a 2020)

 

 

 

Tab. 3: Celkový přehled počtu případů a výše pohledávek, uplatněných Kanceláří ZP na zahraničních orgánech v roce 2021, v členění podle jednotlivých zemí    

 

stát CELKEM za stát
  počet částka v CZK
Albánie 0 0,00
Belgie 536 2 369 981,95
Bulharsko 574 9 124 422,78
Černá Hora 6 4 222,44
Dánsko 444 2 230 047,84
Estonsko 29 61 280,41
Finsko 140 590 897,17
Francie 1 421 9 131 309,39
Chorvatsko 288 23 457 920,96
Irsko 385 1 592 616,97
Island 116 388 651,64
Itálie 2 254 14 260 568,31
Kypr 194 846 748,04
Lichtenštejnsko 450 3 610 768,37
Litva 101 1 340 335,50
Lotyšsko 162 1 436 209,99
Lucembursko 2 931 10 970 679,84
Maďarsko 297 4 084 994,48
Makedonie 33 1 903 191,07
Malta 39 53 651,68
Německo 156 549 653 145 284,40
Nizozemí 1 935 14 892 550,10
Norsko 738 4 031 953,65
Polsko 3 077 27 201 800,53
Portugalsko 296 1 447 474,11
Rakousko 45 810 166 959 039,63
Rumunsko 393 5 625 838,10
Řecko 319 1 074 726,90
Slovensko 34 997 466 306 743,78
Slovinsko 162 777 044,73
Srbsko 53 1 438 500,91
Španělsko 972 2 287 813,67
Švédsko 739 4 432 929,70
Švýcarsko 2 346 10 192 522,54
Turecko 0 0,00
Tunisko 119 182 884,89
Velká Británie 4 012 24 576 608,88
CELKEM 262 917 1 472 032 215,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Celkový přehled plateb cizích institucí na účet Kanceláře ZP v roce 2021 podle jednotlivých zemí

 

 

stát Celkem za stát
CZK
Albánie 0,00
BELGIE 1 760 187,97
BULHARSKO 4 769 615,85
ČERNÁ HORA 0,00
DÁNSKO 5 542 861,22
ESTONSKO 225 659,31
FINSKO 211 308,73
FRANCIE 7 602 604,90
CHORVATSKO 8 467 129,68
IRSKO 5 955 205,07
ISLAND 135 264,08
ITÁLIE 27 141 672,03
KYPR 785 633,14
LICHTENŠTEJNSKO 3 677 450,24
LITVA 1 326 563,42
LOTYŠSKO 1 157 716,29
LUCEMBURSKO 14 228 442,46
MAĎARSKO 1 939 460,05
Makedonie 0,00
MALTA 49 070,39
NĚMECKO 687 620 646,23
NIZOZEMÍ 15 598 551,24
NORSKO 2 754 480,43
POLSKO 35 524 762,58
PORTUGALSKO 679 150,80
RAKOUSKO 182 685 503,43
RUMUNSKO 7 826 103,95
ŘECKO 2 525 214,86
SLOVENSKO 534 208 532,13
SLOVINSKO 3 616 744,69
SRBSKO 1 501 495,54
ŠPANĚLSKO 2 469 732,84
ŠVÉDSKO 9 163 747,47
ŠVÝCARSKO 17 199 520,23
TURECKO 0,00
TUNISKO 509 872,59
VELKKÁ BRITÁNIE 20 004 220,49
CELKEM 1 608 864 124,33

 

Komentář k tabulce č. 4:

Tabulka zahrnuje platby, přijaté Kanceláří ZP od zahraničních styčných orgánů v roce 2021. Tyto platby zčásti odpovídají výkazům zaslaným ještě v průběhu předešlých let.

 

 

 

Meziroční srovnání objemu finanční agendy Kanceláře ZP v letech 2004 až 2021