Vypořádání a úhrada nákladů na přeshraniční zdravotní služby v roce 2022

Kancelář ZP spravovala v roce 2022 závazky i pohledávky českého systému veřejného zdravotního pojištění a prováděla úhrady nákladů na zdravotní péči českým veřejným zdravotním pojišťovnám a styčným orgánům dalších 37 států.

V roce 2022 bylo Kanceláří ZP zpracováno 178 514 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých českým pojištěncům v jiných státech.

Nové závazky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2022 činily celkem
1 094 031 103,39 Kč.

Ve stejném období Kancelář ZP do partnerských států uhradila částku v celkové výši 999 129 516,71 Kč.

V roce 2022 bylo dále Kanceláří ZP zpracováno 386 113 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých cizím pojištěncům na území ČR.

Nové pohledávky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2022 činily celkem 2 483 527 400,66 Kč. Proti roku 2021 výše pohledávek stoupla přibližně o 69 %. Tento velký nárůst je způsoben změnou v účtování hospitalizací, kdy doúčtování nákladů DRG za rok 2021 proběhlo až v druhé polovině roku 2022 (jedná se o náklady ve výši přibližně 1 MLD Kč).

Naproti tomu Kancelář ZP ve stejném období obdržela a zpracovala platby zahraničních partnerských styčných orgánů v celkové výši 1 585 224 843,75 Kč.

V roce 2022 získala Kancelář ZP ze zahraničí částku odpovídající téměř 108 % výše pohledávek českého systému veřejného zdravotního pojištění za skutečně poskytnutou zdravotní péči, uplatněných v předchozím roce 2021 (1 472 032 215,35 Kč).

CELKEM NOVÉ MEZISTÁTNÍ ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY A PLATBY, ZPRACOVANÉ V PRŮBĚHU ROKU 2022

Kancelář ZP v roce 2022 přijala a zpracovala 564 627 nových případů v celkové hodnotě 3 577 558 504,05 Kč.

Kancelář ZP v roce 2022 zpracovala platby na mezistátní úrovni v celkové hodnotě 2 584 354 360,46 Kč.

CELKOVÉ NEVYPOŘÁDANÉ MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

Celkové nevypořádané závazky Kanceláře ZP vůči zahraničním styčným orgánům, které nebyly uspokojeny za celou dobu činnosti Kanceláře ZP k 31. 12. 2022 v kurzu platném k tomuto dni činily 907 189 088,27 Kč.

Celkové nevypořádané závazky zahraničních styčných orgánů vůči Kanceláři ZP za celou dobu činnosti k 31. 12. 2022 činily 2 277 141 906,93 Kč.

K 31. 12. 2022 tak převažovaly celkové pohledávky systému zdravotního pojištění České republiky nad jeho závazky o 1 369 952 818,66 Kč.

Výrazný rozdíl mezi výší nesplacených mezinárodních pohledávek vůči závazkům Kanceláře ZP je způsoben dodatečným vyúčtováním nákladů zdravotních pojišťoven na nemocniční péči v roce 2021. Vyúčtování je
důsledkem zavedení CZ DRG. Dodatečné pohledávky ZP ve výši cca 1 mld. Kč byly vůči Kanceláři ZP uplatněny až v druhé polovině roku 2022.

Tab. 1: Celkový přehled počtu případů a výše pohledávek uplatněných zahraničními institucemi na Kanceláři ZP v roce 2022 v členění podle jednotlivých zemí

stát CELKEM za stát
  počet částka v CZK
Albánie 0 0,00
Belgie 2 796 24 448 629,16
Bulharsko 346 3 612 092,07
Černá Hora 0 0,00
Dánsko 76 1 987 538,80
Estonsko 33 71 800,04
Finsko 194 1 589 312,10
Francie 849 40 226 918,73
Chorvatsko 3 836 27 929 825,11
Irsko 66 700 914,08
Island 84 1 816 019,30
Itálie 725 16 887 882,38
Kypr 10 1 094 711,70
Lichtenštejnsko 1 5 356,01
Litva 74 1 762 778,85
Lotyšsko 46 137 849,14
Lucembursko 44 1 776 028,71
Maďarsko 803 5 131 655,91
Makedonie 14 50 425,28
Malta 71 834 927,58
Německo 11 712 293 655 090,06
Nizozemí 525 13 344 235,58
Norsko 9 2 297 235,98
Polsko 78 897 112 592 619,25
Portugalsko 368 1 328 744,42
Rakousko 5 638 119 275 798,26
Rumunsko 149 966 599,50
Řecko 147 3 589 046,00
Slovensko 67 289 347 275 733,94
Slovinsko 603 7 002 843,81
Srbsko 34 327 062,37
Španělsko 1 884 28 578 095,10
Švédsko 425 5 190 240,17
Švýcarsko 648 23 501 590,40
Turecko 25 101 250,65
Tunisko 0 0,00
Velká Británie 93 4 940 252,95
CELKEM 178 514 1 094 031 103,39

Podrobnější informace najdete ve Statistické ročence 2022.