Tisková konference: antibiotická rezistence

Dne 2.11.2023 se konala tisková konference s hlavním tématem: antibiotická rezistence.

🙏 Děkujeme za pozvání na tuto tiskovou konferenci, která na počátku období nárůstu respiračních onemocnění akcentovala téma, které je stále více aktuální. Antibiotická rezistence je podle odhadů natolik progresivní, že podle informací profesorky Heleny Žemličkové můžeme v roce 2050 očekávat incidenci větší než jakou mají například onkologická onemocnění či jiná civilizační onemocnění.

Ředitel KZP, JUDr. Ladislav Švec prezentoval na této konferenci výstupy Portálu ukazatelů kvality https://puk.kancelarzp.cz/ a dostupnost dat z oblasti antibiotické preskripce v síti praktických lékařů jak pro veřejnost, tak i pro samotné praktické lékaře a odbornou veřejnost.

🙏 Děkujeme za spolupráci s MUDr. Michalem Prokešem, s MUDr. Ludmilou Bezdíčkovou, MUDr. Milanem Trojánkem a dalšími experty, abychom na Portálu mohli tyto informace dát k dispozici a přispět tak k řízení této oblasti zdravotní péče na bázi reálných dat.

🙏 Děkujeme rovněž za organizaci Státnímu zdravotnímu ústavu, konkrétně paní ředitelce, MUDr. Barboře Mackové a již zmíněné prof. Žemličkové.