Toxicita po radioterapii karcinomu prostaty: mezi pracovišti i metodami existují významné rozdíly

Ve spolupráci s předními garanty v oblasti radioterapie, urologie a gastroenterologie jsme vytvořili ukazatel míry výskytu dvouleté gastrointestinální (GIT) a urogenitální toxicity (UG) z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 2015-2020. Toxicitou v případě radikální radioterapie karcinomu prostaty může být např. inkontinence či impotence pacienta. Celkem jsme takto prověřili za sledované období 10 555 léčebných případů pacientů. Při analýze bylo zjištěno, že mezi výsledky jednotlivých pracovišť existují významné rozdíly.

Je důležité zmínit, že některé metody a některá pracoviště jsme nemohli do analýzy zahrnout z důvodu malého výskytu případů u jednotlivých pracovišť či z důvodu nestandardního kódování této léčby. Z důvodu korektního posouzení výsledků jsou proto detailně sledovány standardizované výstupy pracovišť po hypofrakcionaci při použití IMRT, normofrakcionaci při použití IMRT a po konformní radioterapii.

Významné rozdíly jsme v rámci tohoto ukazatele kvality pozorovali také při srovnání výsledků jednotlivých metod radikálního ozáření.

Limitem ukazatele je zatímní neproveditelnost dalšího upřesnění formou adjustacedle TNM klasifikace a dalších parametrů, které jsou v ukazateli na Portálu ukazatelů kvality exaktně zmíněny. Přesto spolu se zástupci odborných společnostípovažujeme výstupy ukazatele za první seriózní a základníimpulz ke sledování kvality péče v této oblasti.