Brzy se bude konat

St

30. 3.

Národní rada VILP

Čt

7. 4.

Rada Kanceláře ZP

St

16. 3.

stálá Pracovní skupina pro kvalitu