Systém českého zdravotnictví potřebuje změny

Naposledy se o skutečnou reformu zdravotnictví pokusil po volbách v roce 2006 tehdejší ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek. Dopadlo to neslavně.

Od té doby jakékoli pokusy o ambicióznější reformu českého zdravotnictví utichly. O potřebných změnách se sice průběžně debatovalo, ale na mnoha oddělených platformách bez jasnějšího politického krytí, natož aby některá z politických stran našla odvahu vzít reformní snahu za svou.

To by chtěl nyní změnit Ladislav Švec, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění. Tato instituce je samosprávným orgánem systému veřejného zdravotního pojištění a sdružuje všechny zdravotní pojišťovny. S jejich představiteli Švec a jeho spolupracovníci delší dobu projednávali myšlenky systémových změn v českém zdravotnictví. Výsledkem je předběžný komplexní pracovní materiál s návrhy desítek změn v různých variantách.

Více o tomto materiálu a dalších souvisejících informacích se dočtete ve Vizitě.