Vícezdrojové financování veřejného zdravotního pojištění

Abychom ustáli neúprosný demografický vývoj, je třeba hledat v českém zdravotnictví nové zdroje financování. Dobrou inspirací jsou zkušenosti z Německa, Francie, Rakouska a dalších zemí s vyspělým zdravotnictvím.
Nestačí ovšem pouze stávající systém financovat novými zdroji, ale je třeba také zvyšovat efektivitu českého zdravotnictví.
Tyto body a řadu dalších otázek otevřel na konferenci Zdravotnického deníku „Ekonomika zdravotnictví“ minulý týden ředitel KZP, Ladislav Švec.
Příspěvek pana ředitele vzbudil mezi účastníky intenzivní debatu jak následně v kuloárech, tak ještě během jeho přednášky.
Více o této konferenci se dočtete zde.