Ukazatele kvality a jejich využití ve zdravotním pojištění

Krátké shrnutí závěrů Vám přiblíží stručný obsah všech prezentací a věříme, že vzbudí váš zájem projít si jednotlivé prezentace podrobně.

JUDr. Ladislav Švec

úvodní slovo:

Shrnutí současného stavu a současně pohled zdravotních pojišťoven a odborných společností na další využití ukazatelů kvality v systému českého zdravotnictví a zdravotního pojištění vám představí JUDr. Ladislav Švec, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění, MUDr. Zdeňka Salcman-Kučerová, ředitelka Zdravotního úseku ZPMV.

MUDr. Zdeňka Salcman-Kučerová

Pohled zdravotní pojišťovny:

Využití ukazatelů má primární význam zejména pro jednotlivé poskytovatele při zkvalitňování jejich práce. Referenční srovnání v daném oboru, regionu či typu zařízení má pro ně silnou motivační hodnotu a má svou hodnotu také pro odborné společnosti a jejich zástupce při zvyšování kvality poskytované péče. Podívejte se na hodnocení důležitosti ukazatelů kvality z pozice zástupců vybraných oborů a odborných společností a zjistíte, že volání po národních ukazatelích kvality nebylo nikdy předtím větší.

prof. MUDr. Štěpán Svačina MBA, DrSc.

Úvodní slovo předsedy ČLS JEP – podpora ukazatelů KZP ze strany odborných společností:

MUDr. Julius Örhalmi

Chirurgie:

MUDr. Michal Prokeš

Preskripce antibiotik:

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Cévní mozkové příhody:

RNDr. Marian Rybář

Pohled biostatistika:

Bez kvalitního zpracování dat a jejich přesné interpretace by nebylo možné prezentovat konkrétní výsledky. Proto se na tvorbě ukazatelů kvality po celou dobu podílí také tým biostatistiků. Optiku biostatistiky velmi srozumitelnou formou předkládá ve své prezentaci RNDr. Marian Rybář.

Ing. Ladislav Wagner

Životní cyklus ukazatele:

Bližší informace k Portálu ukazatelů kvality a postup tvorby ukazatelů nabízíme v několika následujících prezentacích.

Bc. Martin Mejzr

Portál ukazatelů kvality:

V KZP věříme, že pouze s kvalitativními ukazateli zdravotní péče, zavedenými do praxe, může české zdravotnictví dlouhodobě patřit do skupiny zemí, jakými jsou Švýcarsko, Německo, Nizozemí a další vyspělé země. Budeme rádi, pokud naše společná práce na ukazatelích kvality přesvědčí všechny zúčastněné o tomto poslání. Přivítáme za tímto účelem jakoukoliv zpětnou vazbu, spolupráci, nebo návrh.  Bližší informace o samotných ukazatelích najdete na této stránce.