Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Je-li osoba pojištěna v systému veřejného zdravotního pojištění, má-li komerční pojištění nebo si může péči zaplatit sama, může navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemá osoba žádné zdravotní pojištění a péči si nemůže zaplatit sama, může pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici. Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. Některá zdravotnická zařízení však nabízejí bezplatné ošetření – více zde.

Poskytovaná zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR

Postup získání dokladu o pojištění pro držitele víza za účelem strpění

Osoba, které je Ministerstvem vnitra přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, se musí cca za 5 dní dostavit na pobočku jakékoliv české veřejné zdravotní pojišťovny a vyzvednout si potvrzení o pojištění. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.

Trvalý pobyt na území ČR – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Zaměstnání na území ČR  – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Pojištění v jiném státě EU – pomocná účast ve veřejném zdravotním pojištění, má Evropský průkaz pojištěnce, poskytována nezbytná nebo plná zdravotní péče.

Turistický pobyt – do 90 dnů na území ČR, je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je dán typem pojištění. Tato pojištění jde běžně sjednat online.

Dlouhodobý pobyt nad 90 dnů – je nutné sjednat vlastní komerční zdravotní pojištění a rozsah poskytovaných zdravotních služeb je komplexní.

Strpění pobytu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění od okamžiku vydání víza, má papírový náhradní doklad a je jí hrazena plná péče.

Dítě narozené na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem – účast ve veřejném zdravotním pojištění do 2 měsíců věku, dále je třeba sjednat komerční zdravotní pojištění, do 2 měsíců je osobě poskytovaná plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl – účast ve veřejném zdravotním pojištění od data podání žádosti, osobě je od tohoto okamžiku poskytována plná zdravotní péče.

Žadatelé o azyl v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče, kterou poskytuje ministerstvo vnitra v rámci svých zařízení.

Azyl – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná zdravotní péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu – osoba je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, má kartičku pojištěnce a je jí hrazena plná péče.

Žadatelé o doplňkovou ochranu v zařízení Ministerstva vnitra – osobě je poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

 

Další důležité odkazy pro migrační a azylové otázky

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ

Informační stránky Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny

Příjezd do ČR

Zaměstnávání a žádosti o pomoc v hmotné nouzi (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině (Ministerstvo zahraničních věcí)

Informace o zapojených neziskových organizacích

V Praze dne 28.2.2022
JUDr. Ladislav Švec, ředitel