Občan v síti: Jak stabilizovat příjmovou stránku v.z.p.?

Dne 20.9.2023 proběhla další ze seriálu diskusí na téma koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+. Také na téma oblasti stabilizace příjmové stránky veřejného zdravotního pojištění zazněly v rámci prezenční či následné diskuse zajímavé, a často i protichůdné příspěvky, což je dobrý základ pro případnou společnou práci.

JUDr. Ladislav Švec: „V relativně blízkém časovém horizontu bude nepochybně třeba přijmout opatření k zásadnímu zvýšení efektivity (nechceme-li v příští dekádě zdravotní péči pro všechny už jenom předstírat).“

Mgr. Jan Kvaček: “ Zavedení spoluúčasti je extrémně ožehavé téma a česká společnost ho nepřijímá dobře. Nicméně by bylo dobré odlišit, kdo se o své zdraví stará a kdo ne. Spíše než cestou postihů to vidím cestou pozitivních motivací. Bonifikovat pojištěnce, který plní sadu kritérií.“

MUDr. Kamal Farhan: „Hlavní předností (českého zdravotnictví, pozn. red.) je jeho stabilita. Ostatně to dokazuje i fakt, že už je roky funkční a je schopný zároveň průběžně zvyšovat kvalitu zdravotnictví.“

PhDr. Jana Votápková, Ph.D.: „Je evidentní, že úprava současného nastavení bude nutná,
avšak nejedná se o jednoduchou změnu jak z hlediska nastavení, tak akceptovatelnosti. Je jasné, že bude potřeba učinit spektrum systematických změn, které spolu budou navzájem provázané.“

Více se opět dočtete v novém čísle Občana v síti.

A již dnes Vás zveme na další díl seriál diskusí na téma „Jakým změnám se nevyhneme ve struktuře a organizaci zdravotní péče?„, který se koná dne 18.10.2023 v 15:00 v Národohospodářském ústavu AV ČR. Těšíme se na Vás.