Zdravotnictví 2030+: První náměty možného propojení nemocenského a zdravotního pojištění

Děkujeme všem za podnětné příspěvky a diskusi na dalším semináři z cyklu Koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+, tentokrát na téma, které je spíše nadstavbou celé koncepce: je propojení systému zdravotního pojištění a nemocenského pojištění ve všech jeho aktuálních podobách (dávkou v mateřství počínaje, přes nemocenskou až po příspěvek na dlouhodobou péči) reálným záměrem nebo jsou oba světy od sebe za více než 30 let natolik vzdálené, že jde o utopickou myšlenku?

V době úsporných vládních balíčků by je toto téma ještě palčivější. Při diskusi se ukázalo, jak silně přesahuje také do sféry pracovněprávních vztahů. 

Shoda padla na tom, že výhody či nevýhody propojení je třeba primárně analyzovat na datech. A právě datové propojení je také dalším aspektem, na kterém se zástupci panelu téměř jednoznačně shodli. 

Děkujeme Pavlu Vepřekovi za skvělé moderování a organizaci a paní ředitelce Merhautové, Pavlu Hroboňovi a Ladislavu Švecovi za podnětné příspěvky. A budeme se těšit na další setkání 14.6. opět v NHÚ.