Změna přístupu k očkování proti COVID-19

Od 1.1.2024 již české zdravotní pojišťovny výpomocně nehradí očkování proti COVIDu pojištěncům z jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska. Nejedná se o tzv. nezbytnou zdravotní péči. Pojištěncům s nárokem na plnou péči bude očkování nadále výpomocně hrazeno.

Dříve, v rámci pandemie, bylo i očkování proti COVIDu hrazeno jako tzv. nezbytná zdravotní péče. Tedy taková zdravotní péče, která byla zahraničnímu pojištěnci poskytnuta v České republice během jeho přechodného pobytu, aby se z důvodu nutnosti ošetření nemusel vracet do svého domovského státu dříve, než původně zamýšlel. V případě čerpání nezbytné zdravotní péče je postup takový, že česká zdravotní pojišťovna výpomocně uhradí náklady na danou zdravotní péči a tyto náklady však následně přeúčtuje příslušné zahraniční zdravotní pojišťovně, u níž je zahraniční pojištěnec pojištěn.

Vzhledem ke změně situace, kdy již COVID např. neomezuje volný pohyb osob, není důvodem, aby se pojištěnec nemohl nechat očkovat ve svém domovském státě, resp. ve státě, kde je pojištěn, ale musel toto podstoupit při svém dočasném pobytu ve státě jiném.

V případě českých pojištěnců, kteří se nechají očkovat v jiném členském státě a následně požádají o refundaci částky zaplacené za očkování, budou jim české zdravotní pojišťovny refundovat částku jen do výše českých cen, stejně jako v případě přeshraniční zdravotní péče čerpané bez souhlasu zdravotní pojišťovny.