Změny pojistného od nového roku

Upozorňujeme plátce pojistného, že se se vstupem do roku 2024 navyšují výše minimálních záloh pro vybrané skupiny pojištěnců.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají od roku 2024 minimální výši záloh stanovenou ve výši 2 968 Kč za měsíc (původní částka byla 2 722 Kč).

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) mají od roku 2024 nastavenou výši pojistného v hodnotě 2 552 Kč za měsíc (původní částka byla 2 336 Kč).

Detailní informace k platbám pojistného najdete v sekci Pojistné.