Změny pojistného od nového roku

Upozorňujeme plátce pojistného, že se se vstupem do roku 2023 navyšují výše minimálních záloh pro vybrané skupiny pojištěnců.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají od roku 2023 minimální výši záloh stanovenou ve výši 2 722 Kč za měsíc (původní částka byla 2 627 Kč).

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) mají od roku 2023 nastavenou výši pojistného v hodnotě 2 336 Kč za měsíc (původní částka byla 2 187 Kč).

Detailní informace k platbám pojistného najdete v sekci Pojistné.