Změny ve sledování skladových zásob očkovacích látek

Hlášení skladových zásob očkovacích látek v roce 2022

Zdravotní pojišťovny uzavřely s distributorem očkovacích látek, společností Avenier a.s. novou smlouvu o zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahující látky pro pravidelná očkování v letech 2022 až 2025. Nově od 1.1.2022 přešla agenda sledování skladových zásob očkovacích látek deponovaných u poskytovatelů z Kanceláře zdravotního pojištění na distributora – společnost Avenier a.s. Nově je Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra za 1. pololetí 2022 dostupný na webových stránkách distributora, konkrétně na https://vakciny.avenier.cz/cz/user/stavzasob

Podrobné informace k vyplnění formuláře naleznete zde.

Distributor dále pro účely hlášení skladových zásob zpřístupnil speciální telefonickou linku 545 123 123 a emailovou adresu stavzasob@avenier.cz, kde zodpoví veškeré dotazy.

Kancelář zdravotního pojištění v roce 2022 neprovádí žádné sběry dat o skladových zásobách očkovacích látek.