Změny ve zdravotním pojištění Ukrajinců

Od 27.6.2022 jsou účinné změny ve zdravotním pojištění ukrajinských uprchlíků. Nadále platí, že jsou Ukrajinští uprchlíci pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění a mají nárok na zdravotní služby hrazené zdravotní pojišťovnou. Novinkou ale je, že Ukrajinci v režimu dočasné ochrany od 18 do 65 let věku si po uplynutí 150 dnů pojištění nově musí sami platit pojistné jako osoby bez zdanitelných příjmů (2 187 Kč měsíčně), nebo musí své zdravotní pojišťovně doložit, že spadají do některé skupiny osob, za niž platí pojistné stát. Jedná se o tzv. státní pojištěnce, což jsou např. uchazeči o zaměstnání registrovaní na Úřadu práce, nebo osoby celodenně pečující o děti (blíže viz. §7 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Speciálně je upravena situace ukrajinských učňů a studentů do 26 let věku studujících dálkově na ukrajinských středních a vysokých školách. Tito jsou považováni za nezaopatřené děti a nemusí tak platit pojistné.
Novela zákona rovněž modifikuje odhlašování ukrajinských státních příslušníků z veřejného zdravotního pojištění dle §8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nově se lze odhlásit i zpětně, není třeba dokládat existenci jiného zdravotního pojištění po dobu odhlášení a postačí jen doklad o pobytu na Ukrajině. Tímto způsobem lze řešit situace, které nastaly po 24.2.2022. Osoby, které se z pojištění odhlásily před 24.2.2022, ale vrátily se do ČR dříve než za 6 měsíců, nejsou podle nové právní úpravy povinny doplácet pojistné za dobu nepřítomnosti v ČR. Podmínkou je, že po celou dobu nečerpaly v ČR zdravotní služby a že doloží dobu pobytu na Ukrajině.