Výroční zpráva 2023

Rok 2023 byl dvacátým druhým rokem fungování Kanceláře ZP.

V roce 2023 Kancelář ZP rovněž publikovala roky připravovaný rozsáhlý návrh
koncepčních změn ve zdravotnictví směřujících k vyšší efektivitě a posílení autonomních prvků systému zdravotního pojištění.

Současně KZP v roce 2023 přijala k řešení a úhradě 636 584 nových případů vykázané zdravotní péče v hodnotě 4 136 229 610 Kč.

KZP poskytovala významnou pomoc českým i zahraničním zdravotnickým zařízením, řešila s nimi mimo jiné více než 37 000 problematických
případů ošetření v ČR i zahraničí.

Tyto a mnohé další informace najdete v aktuálně schválené Výroční zprávě KZP za rok 2023.